นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายชุมชน ขนาด ๐.๙๐ x๑.๒๐x ๒.๕๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าและเครื่องเขียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ส.ค. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ส.ค. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าอัดแก๊ส LPG โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ส.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 ส.ค. 65 | อ่าน 41 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู ยี่ห้อมิตซูบิชิ TRITON กง. ๗๓๐๗ ปน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ส.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ส.ค. 65 | อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอัดผงเคมีแห้งขนาด ๑๕ ปอนด์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ส.ค. 65 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 ส.ค. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ปน. ๔๐- ๐๒๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ส.ค. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี จ.ปัตตานี ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ส.ค. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ส.ค. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ส.ค. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกแบบเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ส.ค. 65 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ส.ค. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองตะลุบัน ในพิธีเปิด -ปิดเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ส.ค. 65 | อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี ครั้งที่ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ส.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาตกปลาชายฝั่ง ครั้งที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ส.ค. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com