นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 พ.ค. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขุดตีนตะขาบ (รถแบคโฮ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ 459-62-0041,459-62-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุก หมายเลขทะเบียน 80-5774 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบสะพาย (แบบข้อแข็ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 พ.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุส่งเสริมการเรียนภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 65 | อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 65 | อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศหมายเลขครุภัณฑ์ 451-60-0246,420-48-0025,420-49-0031,420-49-0032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางคนข้าม ขนาด 0.80 x 1.20 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการข้างเหมาบริการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีภาคสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 เม.ย. 65 | อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับพื้นที่ถนนคนเดิน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 65 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะขาว ขนาดกว้าง 60xยาว 120xสูง 55 ซม. สำหรับนักเรียนอนุบาลจำนวน 6 โรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 65 | อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถมดินสำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 65 | อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บ 1107 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 65 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 65 | อ่าน 41 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 เม.ย. 65 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดกิ่งไม้ หมายเลขครุภัณฑ์ 459-62-0041,459-62-0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 65 | อ่าน 34 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com