นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
สำนักปลัดเทศบาล

นายมะยูฮัน เบ็ญยูโซฟ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0935823877

นายอิบราฮีม เจ๊ะแม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางชญาดา อินทกาญจน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
เบอร์โทรศัพท์ 0844433236

นางสาวทิวลี แก้วห่อทอง
นิติกร ชำนาญการ

นางสาวเพชรไพลิน ชนะสิทธิ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 0836548313


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ว่าง)


นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ

นางสาวรวีวรรณ สือแนะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0869586574

ด.ต.สุชาติ จุลราช
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

นางสมรศรี ยาแก้ว
นักการ (ลูกจ้างประจำ)

นางฮุซนี สาและสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 0935785735

นายสันธิชัย นาแว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ (หัวหน้างานทะเบียน)

นางสาวไลลา มะแซ
นักการ
เบอร์โทรศัพท์ 0817384918

นางรอฮานา บุญยรัตพันธ์
นักการ
เบอร์โทรศัพท์ 0828187239

นางสาวนูร์รอ หะยีเลาะ
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน

นายสากล แก้วพรหมราช
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัฟฟาน ดือเระ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายมูฮัมหมัดอัดเรน วากูรอัจญวัฏ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
เบอร์โทรศัพท์ 0833998522

นายรูสไลมัน หะแว
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 0810944231

นางสาวซารีพะ อาแซ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 0935325813

นางสาวซูรียานี สะแลแม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com