นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
สำนักปลัดเทศบาล

นายมะยูฮัน เบ็ญยูโซฟ์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นายอิบราฮีม เจ๊ะแม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางชญาดา อินทกาญจน์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง

นางสาวทิวลี แก้วห่อทอง
นิติกร ชำนาญการ


นักทรัพยากรบุคคล (ว่าง)


เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ว่าง)


เจ้าพนักงานธุรการ (ว่าง)

นางสมรศรี ยาแก้ว
นักการ (ลูกจ้างประจำ)

ด.ต.สุชาติ จุลราช
เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน

นายรูสไลมัน หะแว
พนักงานขับรถยนต์

นางฮุซนี สาและสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสันธิชัย นาแว
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ (หัวหน้างานทะเบียน)

นางสาวไลลา มะแซ
นักการ

นางรอฮานา บุญยรัตพันธ์
นักการ

นางสาวนูร์รอ หะยีเลาะ
เจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน

นายสากล แก้วพรหมราช
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอัฟฟาน ดือเระ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายมูฮัมหมัดอัดเรน วากูรอัจญวัฏ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวซารีพะ อาแซ
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางสาวซูรียานี สะแลแม
พนักงานจ้างเหมาบริการ

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com