นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
คณะผู้บริหาร

นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน
เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574

นายวีรพจน์ ไศลมานกุล
รองนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน คนที่ 1
เบอร์โทรศัพท์ 089-8775388

นายยูนัยดล ต่วนปูเต๊ะ
รองนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน คนที่ 2
เบอร์โทรศัพท์ 086-0467111

นายพสิษฎ์ อโนทัยสถาพร
รองนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน คนที่ 3
เบอร์โทรศัพท์ 088-3970011

นายดนัย จารุประสิทธ์
เลขานุการ
เบอร์โทรศัพท์ 080-7148757

นายสุปรีดิ์ เสณีวรวงศ์
ที่ปรึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 092-7698386

นายมะยาลี มามะ
ที่ปรึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 0899746406
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com