นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
คณะผู้บริหาร
ชื่อ - สกุล : นายพสิษฎ์ อโนทัยสถาพร
ตำแหน่ง : รองนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน คนที่ 3
เบอร์โทรศัพท์ : 088-3970011
Email :

 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com