นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองสวัสดิการสังคม

นางแวนะ ลาเด็ง
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (ว่าง)


นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (ว่าง)

นางวานีตา วาเต๊ะ
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ

นางสาวจันจิรา สุริยะสุนทร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางจินตนา โกสุธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอาดัม มาลายา
นักการ

นายอาหะมะ หะยีมะสาและ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com