นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองสวัสดิการสังคม

นางประไพ นุ้ยสุวรรณ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เบอร์โทรศัพท์ 0954307000


หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (ว่าง)

นางสาวหัสมัยมน เฮาะมะ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

นางวานีตา วาเต๊ะ
นักสังคมสงเคราะห์ปฎิบัติการ

นางสาวจันจิรา สุริยะสุนทร
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ 0636603359

นางจินตนา โกสุธรรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 0892948713

นายอาดัม มาลายา
นักการ
เบอร์โทรศัพท์ 0887912927

นายอาหะมะ หะยีมะสาและ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 0860822245
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com