นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
สมาชิกสภาเทศบาล

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร
ประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0840688803

นายยูฮารี อาลี
รองประธานสภาเทศบาล
เบอร์โทรศัพท์ 0862856773

นายอนันต์ เบญดิเรก
เลขานุการสภา
เบอร์โทรศัพท์ 0937924422

นายฟาซัน อีซาคาน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 0862971808

นายชาติชาย ดือเระ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 0843121441

นายสะปรี วาเด็ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 0879991505

นายสรศักดิ์ สุริยะสุนทร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 0840688803

นายแวรุสลี หยีกาเร็ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 0896584741

นายเสรี เจะมะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 0892968989

นายสิทธิชัย สวามิภักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 0807169762

นายอัคลี โมง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 0898777245

ว่าที่ ร.ต.นูอิม หวันวัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 0849699139

นายซูเพียน มูซอ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 0818968030

นายสาฟีรันดร์ เจ๊ะเกาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 0887620107

นายซารีบูดิง ยูโซะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 0892999454

พ.ต.ต.ประสพ เล็มมณี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายยาการียา ตาเฮ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 0808670791

นายฮาสัน มามะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 0817987066

นายอุสมาน กาเจ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เบอร์โทรศัพท์ 0899785315

นายอาวีเด่น เถาะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
เบอร์โทรศัพท์ 0828205020

นายยูฮารี อาลี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
เบอร์โทรศัพท์ 0862856773
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com