นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางศิริพร นิแอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน

ว่าง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิฐานอุทิศ)

นางชุติพร สุระกำแหง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านปาตาตีมอ

นายวีรพงษ์ มาสิทธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านอุเมะ

นางสุวภา หมะสะอะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านกาหยี

นายภาคิน สติรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com