นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชุติพร สุระกำแหง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านตะลุบัน
เบอร์โทรศัพท์ 0980151885

นายวีรพงษ์ มาสิทธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)
เบอร์โทรศัพท์ 0862931552

นางวาฝะ หะยีแวฮามะ
ครู รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านปาตาตีมอ
เบอร์โทรศัพท์ 0849683410

นางสาวซันรือมี ดอเลาะ
ครู รก.ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านอุเมะ
เบอร์โทรศัพท์ 0936763251

นางสุวภา หมะสะอะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ บ้านกาหยี
เบอร์โทรศัพท์ 0813685310

นายภาคิน สติรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๖ บ้านบางตาหยาด
เบอร์โทรศัพท์ 0954939515
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com