นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (20 พ.ค. 65 | อ่าน 87 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (26 เม.ย. 65 | อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 (18 เม.ย. 65 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (12 เม.ย. 65 | อ่าน 65 ครั้ง)
ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (สายงานบริหารสถานศึกษา) (24 มี.ค. 65 | อ่าน 76 ครั้ง)
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (11 มี.ค. 65 | อ่าน 97 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง กำหนดสมัยการประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2565 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 (02 มี.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (31 ม.ค. 65 | อ่าน 130 ครั้ง)
ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 (26 ม.ค. 65 | อ่าน 139 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง การเลือกคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน (18 ม.ค. 65 | อ่าน 352 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com