นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (สายงานบริหารสถานศึกษา) (07 ก.ย. 65 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่สี ประจำปี 2565 (06 ก.ย. 65 | อ่าน 34 ครั้ง)
ประกาสผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู (31 ส.ค. 65 | อ่าน 100 ครั้ง)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ภารโรง (22 ส.ค. 65 | อ่าน 87 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (19 ส.ค. 65 | อ่าน 117 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลเมืองตะลุบัน (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐) (16 ส.ค. 65 | อ่าน 61 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (09 ส.ค. 65 | อ่าน 120 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น (08 ส.ค. 65 | อ่าน 63 ครั้ง)
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (08 ส.ค. 65 | อ่าน 50 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565 (27 ก.ค. 65 | อ่าน 63 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com