นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๖ (23 มี.ค. 66 | อ่าน 22 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖ (17 มี.ค. 66 | อ่าน 44 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖ (15 มี.ค. 66 | อ่าน 47 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๖ (07 มี.ค. 66 | อ่าน 49 ครั้ง)
3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (03 มี.ค. 66 | อ่าน 45 ครั้ง)
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน สมัครผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 16 มีนาคม 2566 . (24 ก.พ. 66 | อ่าน 54 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๖๖ (24 ก.พ. 66 | อ่าน 39 ครั้ง)
รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดปัตตานี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด (20 ก.พ. 66 | อ่าน 35 ครั้ง)
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินงานตัวชี้วัดร้อยละของสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย (16 ก.พ. 66 | อ่าน 22 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๖ (15 ก.พ. 66 | อ่าน 55 ครั้ง)
 





สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com