นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (04 ก.พ. 64 | อ่าน 1021 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศ (04 ก.พ. 64 | อ่าน 247 ครั้ง)
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองตะลุบัน (26 ม.ค. 64 | อ่าน 847 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (08 ม.ค. 64 | อ่าน 771 ครั้ง)
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนหนังสือสัญ (06 ม.ค. 64 | อ่าน 186 ครั้ง)
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่า (17 ธ.ค. 63 | อ่าน 401 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (09 ธ.ค. 63 | อ่าน 1363 ครั้ง)
ขอความร่วมมือสนับสนุนภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (11 พ.ย. 63 | อ่าน 185 ครั้ง)
ประกาศเตรียมความพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกืดขึ้นจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน โคนี (พายุระดับ ๓) (11 พ.ย. 63 | อ่าน 146 ครั้ง)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน (19 ต.ค. 63 | อ่าน 150 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com