นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก-26-มิถุนายน 2565 (27 มิ.ย. 65 | อ่าน 105 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน (การนำส่วนของกัญชา กัญชง มาใช้ในอาหาร) (24 มิ.ย. 65 | อ่าน 96 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการอบรมเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูผู้สอนอัลกรุอ่าน (ระบบกีรออาตี) ประจำโครงการฝึกอบรมการอ่านกรุอ่านกีรออาตีและจริยธรรมของเด็กและเยาวชนในสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ 2565 (22 มิ.ย. 65 | อ่าน 198 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครนักเรียนเรียนอัลกรุอ่าน (ระบบกีรออาตี) ประจำโครงการฝึกอบรมการอ่านกรุอ่าน และจริยธรรมของเด็กและเยาวชนในสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ 2565 (22 มิ.ย. 65 | อ่าน 167 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน (20 มิ.ย. 65 | อ่าน 108 ครั้ง)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน(การป้องกันภาวะลองโควิด long covid) (16 มิ.ย. 65 | อ่าน 129 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนอัลกรุอาน (ระบบกีรออาตี) ประจำโครงการฝึกอบรมการอ่านกรุอานกีรออาตี และจริยธรรมของเด็กและเยาวชนในสังกัดเทศบาลเมือง ประจำปีงบประมาณ 2565 (14 มิ.ย. 65 | อ่าน 443 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 141 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (20 พ.ค. 65 | อ่าน 377 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (26 เม.ย. 65 | อ่าน 184 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com