นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบปร (09 พ.ย. 64 | อ่าน 231 ครั้ง)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบปร (09 พ.ย. 64 | อ่าน 0 ครั้ง)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยพิการของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (09 พ.ย. 64 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งใ (05 พ.ย. 64 | อ่าน 216 ครั้ง)
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองตะลุบัน (15 ต.ค. 64 | อ่าน 1215 ครั้ง)
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นอื่นเ (07 ต.ค. 64 | อ่าน 271 ครั้ง)
ประกาศกำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร (01 ต.ค. 64 | อ่าน 204 ครั้ง)
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การลงทะเบียนผู้ป (30 ก.ย. 64 | อ่าน 213 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (23 ก.ย. 64 | อ่าน 1500 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (31 ส.ค. 64 | อ่าน 2228 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com