นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
คำสั่งเทศบาล
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง (คำสั่งเทศบาลเมืองตะลุบัน ที่ 180/2563) (26 มิ.ย. 63 | อ่าน 2753 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com