นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหัตถการทางการแพทย์และวัสดุการแพทย์ ตามโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนตำบลตะลุบัน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 66 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 66 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกและกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน (say no to plastic bags) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 66 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหัตถการทางการแพทย์และวัสดุการแพทย์ ตามโครงการขลิบหนังหุ้มปปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนตำบลตะลุบัน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 66 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอก โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล(ประจำรถขยะ) ตามถนนทุกสายในเขตเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 66 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนในเขตเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 66 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อวัสดุต่างๆในการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาตาตีมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 66 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 66 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ตามโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนตำบลตะุลุบัน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 66 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นท์เตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 66 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหาร ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 66 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์บริการสาธารณสุข (หมึกเครื่องปริ้นท์เตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 66 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๐๐ x ๓๐๐ เมตร ใช้ในโครงการอบรมจริยธรรมโรงเรียนในสังกัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 66 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางในล้อหน้าขวาให้กับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๒๖๘ ปนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 66 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 66 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ๔ ประตู ยี่ห้อ มิตซูบิชิ TRITON กง ๙๓๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 66 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร (แบบแปลนอาคารสำนักงาน )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 66 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มี.ค. 66 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำกว่า 2,500 ซีซ๊ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ็ลแคบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มี.ค. 66 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อดวงโคมไฟจราจร ชนืด LED 300 mm (Retrofit) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มี.ค. 66 | อ่าน 21 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com