นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บธ6110 ปน (29 พ.ย. 64 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (26 พ.ย. 64 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ต้างปะยางใน พร้อมติดสติมให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 269 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 64 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร อละค่าถ่ายเอกสารจากหักส่วนลด 2% ประจำเดือนตุลาคม 2564 (26 พ.ย. 64 | อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (25 พ.ย. 64 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (25 พ.ย. 64 | อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (23 พ.ย. 64 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 64 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้อง Webcam Nubwo (AGENT X 1000) โดยสิธีเจาะจง (23 พ.ย. 64 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 (22 พ.ย. 64 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (22 พ.ย. 64 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง ไส้กรองน้ำมันเครื่องพร้อมเช็คระบบเครื่องยนต์ให้กับรถยนต์ ทะเบียน กฉ 4301 ปน (10 พ.ย. 64 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางใน พร้อมติดสติมให้กับรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตค 269 ปน (10 พ.ย. 64 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (10 พ.ย. 64 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ ทะเบียน 80-4331 ปน (10 พ.ย. 64 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (10 พ.ย. 64 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 จำนวน 100 วัน (10 พ.ย. 64 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (09 พ.ย. 64 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ สำหรับใช้ในสำนักงาน หมายเลขทะเบียน 451-58-0163 (09 พ.ย. 64 | อ่าน 10 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนไฮดรอลิคและซีลกระบอก้ลี้ยวหลัง ให้กับรถตักหน้าขึดหลังหมายเลขทะเบียน ตค 269 ปน (09 พ.ย. 64 | อ่าน 9 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com