นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (23 ก.ย. 65 | อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฝ้าเพดานห้องรองนายกเทศมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 65 | อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 65 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าถ่ายเอกสารหลังจากหักส่วนลด ๒% ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 65 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือพายพร้อมไม้พาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องขยายเสียง(โทรโข่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 65 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 65 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 65 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ๓K HBE ๑๙๐ L โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๑๑๑๒ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 65 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 65 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจสภาพรถยนต์และเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์ฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค.๒๑๑ ปน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ก.ย. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนถ่ายนำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค.๘๗๒๒ (14 ก.ย. 65 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(โต๊ะทำงานขาเหล็ก ระดับปฎิบัติงาน และเก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 65 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอก เพื่อทำการจ้างเหมาบริการผ่าตัดทำหมันสุนัข พร้อมทำเครื่องหมายประจำตัว เพื่อการควบคุมการระบาดของโรคพิาสุนัขบ้าและลดปริมาณสัตว์จรจัดในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 65 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ก.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ก.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ ระบบไฟฟ้ากับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๑๑ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ก.ย. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com