นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 65 | อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 65 | อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการรอมฎอนสัมพันธ์สร้างสายใยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 65 | อ่าน 50 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการรอมฎอนสัมพันธ์สร้างสายใยชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 65 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฐานรองถังขยะ ขนาดความกว้าง 6.5 ซม. สูง 80 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 65 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 65 | อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ NOTEBOOK โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมฮาร์ดดิส SSD SATA APACER AS350 265 GB โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลต้อนรับเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1443 ขนาด 3.00x4.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 เม.ย. 65 | อ่าน 57 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ครุภัณฑ์ หมายเลข 451-59-0237 และ 451-64-0564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 เม.ย. 65 | อ่าน 52 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 เม.ย. 65 | อ่าน 55 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 เม.ย. 65 | อ่าน 54 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถ หมายเลขทะเบียน กค 8722 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65 | อ่าน 69 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ขนาด 200 มิลลิลิตร ตรานมโรงเรียน (ปิดภาคเรียนที่ 2/2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 มี.ค. 65 | อ่าน 57 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีคัดเลือก (30 มี.ค. 65 | อ่าน 54 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมาภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีพ .ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 65 | อ่าน 51 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 65 | อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบัตรประวัติพนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 65 | อ่าน 46 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com