นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุบภูมิทัศน์รอบสระนำ้บ้านปาตาตีมอ โดยวิธีคัดเลือก (03 ส.ค. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี จ.ปัตตานี ครั้งที่ ๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ส.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไม้เสียดช่อ ใช้ในโครงการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี ครั้งที่ ๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ส.ค. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี ครั้งที่ ๓๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ส.ค. 65 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการแข่งขันกีฬาตกปลาชายฝั่ง ครั้งที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ส.ค. 65 | อ่าน 52 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการแข่งขันกีฬาตกปลาชายฝั่ง ครั้งที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ส.ค. 65 | อ่าน 32 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้แข็งและนำ้ ในการแข่งขันกีฬาตกปลาชายฝั่ง ครั้งที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ค. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ค. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเวทลุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ค. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (cctv) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารกล่องและอาหารว่างในการแข่งขันกีฬาตกปลาชายฝั่ง ครั้งที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้แข็งพร้อมถังและนำ้ดื่ม ในโครงการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี จ.ปัตตานี ครั้งืั้ ๓๔ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 65 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลและสติกเกอร์ หมายเลข ๑- ๕๐ ในการแข่งขันกีฬาตกปลาชายฝั่ง ครั้งที่ ๑๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 65 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 65 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถดับเพลิง ทะเบียน บต.๔๔๘ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต๊นท์และเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ค. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสนามและปรับปรุงดูแลสนามตลอดการแข่งขัน( สนามฟุตบอล และสนามวอลเลย์บอล )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com