นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (03 ก.พ. 66 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอะไหล่ยานพาหนะและขนส่งให้กับรถบรรทุก ๖ล้อหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๒๗ ปนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ก.พ. 66 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบแอร์และเปลี่ยนอะไหล่อื่นๆให้กับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค.๒๖๙ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ก.พ. 66 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต.๖๗๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ก.พ. 66 | อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 66 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 66 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสโมสรตกปลา หาดวาสุกรี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 66 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 66 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ มิลิลิตร รสจืด ตรานมโรงเรียน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปาตาตีมอ) จำนวน ๑๐๐ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 66 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่สายพานไดชาร์ทและสายพานแอร์ ให้กับรถบรรทุกขยะหมายเลข ทะเบียน ๘๐-๗๑๖๖ ปน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 66 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบความร้อนของเครื่องยนต์และปะเชื่อมถังนำ้มัน ให้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๗๘๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 66 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์โนตบุค หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ ๔๖๖-๕๘-๐๔๕๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 66 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการจัดทำถังขยะเปียกครัวเรือน และในสถานศึกษา และป้ายไวนิล รณรงค์ห้ามทิ้งขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 66 | อ่าน 9 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้ดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 66 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 66 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 66 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 66 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๙-๖๓-๐๐๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 66 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (