นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๑-๖๒-๐๒๗๕ และ๔๔๑-๒๒-๐๒๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 65 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 65 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมกระบะตัวรถ และถังเก็บนำ้เสียท้ายรถให้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๑๑ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 65 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 65 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 65 | อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 65 | อ่าน 2 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 65 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๗๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ต.ค. ๒๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 5 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 3 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะแลขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 4 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ข้างซ่อมเครื่องยนต์ ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๗๖-๕๖-๑๗๘๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 1 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อนำ้ยาดับกลิ่น สำหรับกำจัดกลิ่นเหม็นเพื่อใช้ ฉีดพ่นกองขยะ รถขยะ ท่อนำ้ทิ้ง และคูระบายนำ้ ของงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 65 | อ่าน 8 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 65 | อ่าน 6 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถ้วยรางวัล ในโครงการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 65 | อ่าน 7 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com