นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ก.ย. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน กจ.๖๘๘๕ ปน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ก.ย. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค. ๒๑๕ ปน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ก.ย. 65 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ย. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบเบรคและเปลี่ยนอะไหล่ ให้กับรถบรรทุก ๖ ล้อหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๒๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ย. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางในล้อหลังด้านซ้ายให้กับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๒๖๙ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ย. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ย. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ย. 65 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ย. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ย. 65 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ย. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกี่ยวกับการับรองและพิธีการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพืวเตอรืโน๊ตบุ๊ค หมายเลขทะเบียน ๔๖๖-๕๓-๐๕๕๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๐-๕๓-๐๐๑๔,๔๕๑-๕๖-๐๑๒๗- ๕๒-๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 65 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องเสียง พร้อมคุมระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ส.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ส.ค. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com