นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบแปลนอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 มิ.ย. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนโครงคอยล์ร้อนแอร์ ทะเบียนครุภัณฑ์ 420-44-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 65 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ทะเบียนครุภัณฑ์ 420-44-0015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 65 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 451-63-0461 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารสีแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ที่เทศบาลเมืองตะลุบันได้จัดทำในรอบไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2565)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน ประจำปี 2565 ขนาด 1.50x3.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 65 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 215 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 พ.ค. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถตู้ เพื่อนำคณะกรรมการชุมชนไปดูงาน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ค. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ค. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางในล้อหน้าด้านซ้าย พร้อมติดสติม ให้กับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 269 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าถ่ายเอกสารหลังจากหักส่วนลด 2% ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณ (เรือกอและจำลองพร้อมกรอบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 65 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 65 | อ่าน 17 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก ห้องเรียนอนุบาลในสังกัด 6 โรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 65 | อ่าน 18 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com