นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังเก็บนำ้ขนาดควมจุ ๓,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 พ.ค. 66 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กฏ ๖๑๕๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 พ.ค. 66 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน บช.๖๑๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 66 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 เม.ย. 66 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ (28 เม.ย. 66 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขนาด ๑.๕๐x ๓.๐๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 เม.ย. 66 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 66 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 66 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 66 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 66 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 66 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 66 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเตียงนอนเหล็ก แบบ ๒ ชั้น ขนาด ๓.๕ ฟุตพร้อมที่นอนหนา ๘.๐๐ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 เม.ย. 66 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สายส่งนำ้ดับเพลิง pvc fire reel hose ขนาด ๑ นิ้วยาว ๓๐ เมตร) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 66 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๐-๕๑-๐๐๐๑,๔๕๑-๖๔-๐๕๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 66 | อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 66 | อ่าน 43 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 66 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 66 | อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 66 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 เม.ย. 66 | อ่าน 42 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com