นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 65 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งกิจกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 65 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเอกสารนำเสนอ กมธ.66 และเอกสารประกอบการชี้แจงคณะกรรมการวิสามัญฯ ปี 66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 65 | อ่าน 12 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 65 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 65 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 65 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปะยางในล้อหลังด้านขวาพร้อมสติม ให้กับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 269 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 65 | อ่าน 14 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกและยางใน พร้อมยางรองขอบใหม่ให้กับรถบรรทุกขยะแบบเทข้าง หมายเลขทะเบียน 80-4331 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 65 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 6885 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน 5 โรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน จำนวน 1 โรง (15 มิ.ย. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มิ.ย. 65 | อ่าน 13 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลอาคารละหมาด ขนาด 1.50x1.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 มิ.ย. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (08 มิ.ย. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (08 มิ.ย. 65 | อ่าน 34 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำบ้านปาตาตีมอ (08 มิ.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (06 มิ.ย. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 มิ.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com