นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ก.ย. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ก.ย. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบนำ้ดับเพลิง ชนิดหาบหาม ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๖๑-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ก.ย. 65 | อ่าน 11 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (07 ก.ย. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกัน(โควิด ๑๙ ) และรณรงค์ห้ามทิ้งขยะในที่สาธารณะให้กับผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยว ณ บริเวณชายหาดวาสุกรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชั้นวางเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ปน. ๔๐-๐๒๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาล ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ย. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ก.ย. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ในกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ก.ย. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๖๖-๖๑-๑๕๔๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ก.ย. 65 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องถ่ายเอกสาร และค่าถ่ายเอกสารหลังจากหักส่วนลด ๒% ประจำเดือนมิถุนายน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ก.ย. 65 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ก.ย. 65 | อ่าน 18 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าถ่ายเอกสารหลังจากหักส่วนลด ๒% ประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ก.ย. 65 | อ่าน 33 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com