นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อซื้อนำ้ดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 65 | อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 65 | อ่าน 34 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 65 | อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลต้อนรับวันตรุษอิดิลอัฎฮา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ค. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ค. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ค. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อนำ้มันเครื่องยนต์ ปตท.ไดนามิกดีเซล ๑ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ค. 65 | อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายโฟมบอร์ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อกีฬา พร้อมสกรีน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสนามและกำหนดบริเวณในการแข่งขันกีฬาตกปลาชายฝัั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค่าหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายนำมันเครื่อง และกรองเครื่องโซล่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเปลี่ยนแบตเตอรืรี่และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและชายอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านปาตาตีมอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com