นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 65 | อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 8722 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 65 | อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 65 | อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 65 | อ่าน 38 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งมุงลวดห้องเรียนในโรงเรียน จำนวน 6 โรง โดยวิธีคัดเลือก (24 มี.ค. 65 | อ่าน 53 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 65 | อ่าน 53 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 65 | อ่าน 60 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 65 | อ่าน 64 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.10) และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ขนาด 1.20X2.40 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 65 | อ่าน 58 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮเรอลิคแบะจารบี ให้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5787 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 65 | อ่าน 75 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึก TONER HP -05 HP TONER C 2612 A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 65 | อ่าน 76 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนอะไหล่สายบุ้งกี๋พร้อมเช็คอะไหล่อื่นๆให้กับรถตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตค 269 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 65 | อ่าน 74 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ รหัส 422-49-0013 และรหัส 422-49-0014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 65 | อ่าน 74 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมื้อ แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 65 | อ่าน 76 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบเตอรี่ 120 R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 65 | อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟ ให้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5787 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 65 | อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมยกระดับพื้นวางคานรับพื้น ขนิด 220X330x4 นิ้ว ให้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7166 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 65 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระบอกฉีดน้ำอัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 65 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำผ้าใบคูนิล่อนสีฟ้าเข้มขนาด 2.50X5.20 เมตร และ ทำผ้าใบคูนิล่อนฟ้าเข้มขนาด 2.50X4.20 เมตร (22 มี.ค. 65 | อ่าน 41 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกันเปื้อนหนัง PVC ยาวพิเศษ 26X40 นิ้ว และถุงยางสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 65 | อ่าน 36 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com