นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองช่าง

นายนิรัตน์ ปุ๋ยชุมผล
ผู้อำนวยการกองช่าง


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (ว่าง)


หัวหน้าฝ่ายการโยธา (ว่าง)


สถาปนิก (ว่าง)

นางนิอัลยา มือลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


วิศวกรโยธา (ว่าง)

นายสุกรี กอและ
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน


นายช่างโยธา (ว่าง1)


นายช่างโยธา (ว่าง2)

นายมูฮำมัดซุกรียา สารอเอง
ผู้ช่วยสถาปนิก

นางสาวฟิตรี แนมะ
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

นายบายูรี เจะเนาะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายลุกมาน มะแซ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายจรัล กรอกแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

นายยะโกะ เปาะมะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายอับดุลฮากีม ต่วนปูเต๊ะ
คนงานทั่วไป

นายมะรือซือลี แชแม็ง
พนักงานขับรถยนต์

คนงาน 17 คน
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com