นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองช่าง

นายนิรัตน์ ปุ๋ยชุมผล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 0895970987


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (ว่าง)


หัวหน้าฝ่ายการโยธา (ว่าง)


สถาปนิก (ว่าง)

นางนิอัลยา มือลี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0810990265


วิศวกรโยธา (ว่าง)

นายสุกรี กอและ
นายช่างไฟฟ้าปฎิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0854719594

นางสาวแวซารีอ๊ะ แวสอเฮาะ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0629747702


นายช่างโยธา (ว่าง1)


นายช่างโยธา (ว่าง2)

นายมูฮำมัดซุกรียา สารอเอง
ผู้ช่วยสถาปนิก
เบอร์โทรศัพท์ 0870652532

นางสาวฟิตรี แนมะ
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา
เบอร์โทรศัพท์ 0856452865

นายบายูรี เจะเนาะ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
เบอร์โทรศัพท์ 0869586562

นางสาวรัยฟาณีย์ สาแมง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
เบอร์โทรศัพท์ 0932819629

นายลุกมาน มะแซ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
เบอร์โทรศัพท์ 0807077066

นายจรัล กรอกแก้ว
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)
เบอร์โทรศัพท์ 0870652532

นายยะโกะ เปาะมะ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
เบอร์โทรศัพท์ 0906051070

นายอับดุลฮากีม ต่วนปูเต๊ะ
คนงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 09882586192

นายมะรือซือลี แชแม็ง
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 0631022214

คนงาน 17 คน
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com