นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองสาธารณสุขฯ

นางรุสนาณี ยูโซะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ 0843971074


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (ว่าง)

นางสาวรุสนาณี ยูโซะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขปาตาตีมอ)
เบอร์โทรศัพท์ 0843971078

นายต่วนบุซรัน ตงคอมอ
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 0856743277

นางสาวการีมะ มามะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 0630800457

โรเฟีย เสณีวรวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์โทรศัพท์ 0816096655

นางสาวอัสมัช พรมดี
นักการ
เบอร์โทรศัพท์ 0631022419

นายมะนาเซ ฮาแม
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทรศัพท์ 0612208932

นางสาวกะตีนา อัครวิษาณ
ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ
เบอร์โทรศัพท์ 0940070706

นางสาวอาแอเสาะ ลาเต๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ 0843422787
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com