นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
กองสาธารณสุขฯ

นายมะรอซีดัง สะตา
ร.ก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายมะรอซีดัง สะตา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

นางสาวรุสนาณี ยูโซะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขปาตาตีมอ)

นายต่วนบุซรัน ตงคอมอ
นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ

นางสาวมธุภาณี เสาะสมบูรณ์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

นางสาวการีมะ มามะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

โรเฟีย เสณีวรวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวอัสมัช พรมดี
นักการ

นายมะนาเซ ฮาแม
พนักงานขับรถยนต์

นางสาวกะตีนา อัครวิษาณ
ผู้ช่วยพยาบาลวิชาชีพ

นางสาวอาอีซะห์ ลาเต๊ะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางวรรณา ศิริมาศ
คนงานทั่วไป
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com