นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุด PEE โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 65 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนในเขตเทศบาลเมืองตะลุบัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 65 | อ่าน 60 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างที่แปรงฟันพร้อมกันสาด โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ โดยว (14 มี.ค. 65 | อ่าน 57 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงหลังคาทางเดินระหว่างอาคารพิกุลกับโรงอาหารและห้องน (14 มี.ค. 65 | อ่าน 60 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (09 มี.ค. 65 | อ่าน 69 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้สำหรับรับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยวิธีเ (09 มี.ค. 65 | อ่าน 60 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี จำนวน 7 เล่ม โดยวิธีเ (09 มี.ค. 65 | อ่าน 57 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซ (09 มี.ค. 65 | อ่าน 56 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะ ขนาด 200 ลิตร สีน้ำเงินไม่มีฝาปิด จำนวน 20 ใบ และถังขยะ ขนาด (25 ก.พ. 65 | อ่าน 75 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก 6 ล้อ ปน 40-0239 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 65 | อ่าน 87 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุก สำหรับงานประมวลผลและระบบปฎิบัติก (24 ก.พ. 65 | อ่าน 77 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม 20 ลิตร จำนวน 60 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.พ. 65 | อ่าน 81 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาจง (23 ก.พ. 65 | อ่าน 78 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.พ. 65 | อ่าน 77 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 65 | อ่าน 66 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 65 | อ่าน 64 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึกคอมพิวเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 65 | อ่าน 63 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 65 | อ่าน 68 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 65 | อ่าน 61 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 65 | อ่าน 55 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com