นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้พลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 66 | อ่าน 56 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๖โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 66 | อ่าน 54 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๙-๖๓-๐๐๔๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 66 | อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 66 | อ่าน 53 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัทล์ติกคอนกรีตถนนทางเข้าเทศบาลเมืองตะลุบัน(หลังใหม่) จากแยกถนนสะพานม้าถึงสระแก้มลิง(ทางเข้า-ออก)ชุมชนสะพานม้ากว้าง ๐.๐๕ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยวิธีคัดเลือก (19 ม.ค. 66 | อ่าน 59 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงานพร้อมชุดโปรแกรมระบบโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 66 | อ่าน 52 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 66 | อ่าน 52 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์multifuntion แบบฉีดหมึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ม.ค. 66 | อ่าน 50 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้หมุนแบบมีพนักพิง มีที่วางแขน ปรับโยกเอน มีล้อและสมารถปรับระดับความสูงได้ ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 66 | อ่าน 60 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ปน.๔๐-๐๒๓๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 66 | อ่าน 45 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 66 | อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ม.ค. 66 | อ่าน 55 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ในการจัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 66 | อ่าน 58 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เต้นท์ในการจัดโครงการจัดงานวันเด้กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 66 | อ่าน 42 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เต้นท์ในการจัดโครงการจัดงานวันเด้กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 66 | อ่าน 39 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดคอมพิวเตอร์(เมาส์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 66 | อ่าน 37 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน กณ ๖๗๐๖ ปน.ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๕๓-๖๐-๐๐๒๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ม.ค. 66 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดก่อสร้างเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 66 | อ่าน 40 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กฉ ๓๕๗๓ ปน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 66 | อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางในล้อหน้าซ้ายและขวา ให้กับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ต.ค๒๖๙ ปน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ม.ค. 66 | อ่าน 45 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com