นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสร้างที่แปรงฟันพร้อมกันสาด โรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านอุเมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูรั้วและเทพื้นคอนกรีต โรงเรียนเทศบาล ๓ บ้านปาตาตีมอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานชายคาและทาสีอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๔ บ้านอุเมะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน ๖ โรง โดยวิธีคัดเลือก (20 ก.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 65 | อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 65 | อ่าน 56 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 65 | อ่าน 56 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างป้ายไวนิลเพื่อใช้งานหล่อและสมโภชเทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 65 | อ่าน 49 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลล้างมือแอลกอฮล์ พร้อมชุดอุปกรณ์ตรวจโควิด-๑๙ ด้วยตนเองหรือ ATK เพื่อใช้ทำความสะอาดมือ และคัดกรอง ครูบุคลากร และนักเรียน โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาตาตีมอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 65 | อ่าน 41 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมประตูทางเข้าห้องสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.ค. 65 | อ่าน 44 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ล้อ ปน.๔๐-๐๒๔๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ก.ค. 65 | อ่าน 60 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโปสเตอร์ สูติบัตร เกียรติบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ก.ค. 65 | อ่าน 55 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโปสเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ก.ค. 65 | อ่าน 48 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเะบียน ก.ค ๒๑๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (04 ก.ค. 65 | อ่าน 66 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ค. 65 | อ่าน 70 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๖๖-๖๓-๑๕๗๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ค. 65 | อ่าน 59 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศรถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าหมายเลขทะเบียน ปน.๘๐-๕๗๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 65 | อ่าน 75 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเลือยยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 65 | อ่าน 85 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 65 | อ่าน 65 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ให้กับรถบรรทุก ๖ ล้อหมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๒๒๗ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มิ.ย. 65 | อ่าน 58 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com