นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างทำไวนิล ขนาด ๓.๕x ๗.๓๒ เมตรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถบัส เพื่อนำเด็กไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ั ภายนอกสถานที่ โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมตัดเปลี่ยนกระบะตัวรถ และเปลี่ยนอะไหล่ ให้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๑๖๖ ปน.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ส.ค. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถบรรทุก ๖ ล้อ ปน๔๐-๐๒๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อใบเสร็จ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 65 | อ่าน 21 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 65 | อ่าน 33 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการรับรองและพิธีการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ ๔ ประตุ ยี่ห้อ มิตซูบิชิ TRITON กง ๙๓๐๗ หมายเลขทะเบียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ส.ค. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๕๑-๖๒-๐๒๗๕ และ๔๔๑-๒๒-๐๒๗๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมกระบะตัวรถ และถังเก็บนำ้เสียท้ายรถให้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๘๑๑ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 65 | อ่าน 34 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายนำ้มันเครื่องรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน ๘๐-๕๗๗๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ต.ค. ๒๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 35 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com