นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (24 พ.ค. 65 | อ่าน 16 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 65 | อ่าน 15 ครั้ง)
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (23 พ.ค. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัอาหารเสริม(นม) นมยูเอชที ขนาด 200 มล. ตรานมโรงเรียน (เปิดภาคเรียน 1/2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ค. 65 | อ่าน 20 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ค. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปะยางใน ล้อหน้าด้ายซ้าย พร้อมติดสนิม ให้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4331 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 65 | อ่าน 25 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถฟาร์มแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 211 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 65 | อ่าน 23 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 65 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 65 | อ่าน 28 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ/แบบเรียนตามหลักสูตรอิสลามและพระปริยัติธรรม โรงเรียนที่จัดการศึกษาหลักสูตรผสมผสานระหว่างการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัซซีเฎาะห์) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 2 โรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ค. 65 | อ่าน 46 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ 4 ประตู ยี่ห้อ มิตซูบิชิ TRITON กง 9307 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ค. 65 | อ่าน 30 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์หาดวาสุกรี โดยวิธีคัดเลือก (06 พ.ค. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 พ.ค. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 พ.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com