นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่ (12 ต.ค. 63 | อ่าน 312 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ/เง (22 ก.ย. 63 | อ่าน 160 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การใช้คู่มือประชาชนเพื่อการแยกแยะอันตรายจากชุมชน (09 ก.ย. 63 | อ่าน 151 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ/เง (31 ส.ค. 63 | อ่าน 164 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบันเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 (26 ส.ค. 63 | อ่าน 135 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย CIVID-19 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (25 ส.ค. 63 | อ่าน 182 ครั้ง)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเ (10 ส.ค. 63 | อ่าน 210 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอ (06 ส.ค. 63 | อ่าน 170 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (05 ส.ค. 63 | อ่าน 167 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบันเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563 (30 ก.ค. 63 | อ่าน 111 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com