นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (23 ก.ย. 64 | อ่าน 1436 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (31 ส.ค. 64 | อ่าน 2147 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบันเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2564 (31 ส.ค. 64 | อ่าน 142 ครั้ง)
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงาน หรือ ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำร (23 ส.ค. 64 | อ่าน 260 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบันเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2564 (13 ส.ค. 64 | อ่าน 139 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเ (29 มิ.ย. 64 | อ่าน 293 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบันเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2564 (29 มิ.ย. 64 | อ่าน 140 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน (29 มิ.ย. 64 | อ่าน 145 ครั้ง)
ประกาศกำหนดขยายระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปล (24 มิ.ย. 64 | อ่าน 138 ครั้ง)
การคืนเงินประกันการเดินทางของผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ที่ยื่นคำร้องขอยกเล (09 มิ.ย. 64 | อ่าน 136 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com