นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ภาพกิจกรรม

ประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓
( จำนวน 5 รูป / ดู 233 ครั้ง

จัดตั้งจุดตรวจ COVID-19
( จำนวน 5 รูป / ดู 170 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนมีนาคม
( จำนวน 5 รูป / ดู 278 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓
( จำนวน 5 รูป / ดู 283 ครั้ง

 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com