นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ภาพกิจกรรม
โครงการขับเคลื่อนแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ (ประชุมประชาคม)
วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตะลุบัน จัดโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๔ (ประชุมประชาคม) โดยมีตัวแทนชุมชนวังเก่า ตลาดสด กาหยี บาลูกา มัสยิด เข้าร่วมประชุม ณ บ้านสลินดงบายู (วังพิพิทธภักดี)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2564,15:50   อ่าน 238 ครั้ง
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com