นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ภาพกิจกรรม

อบรมพนักงานเทศบาล 23/9/2563
( จำนวน 5 รูป / ดู 212 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓
( จำนวน 5 รูป / ดู 180 ครั้ง

 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com