นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมพบปะและจิบกาแฟยามเช้าฯ
( จำนวน 10 รูป / ดู 160 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔
( จำนวน 5 รูป / ดู 195 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
( จำนวน 5 รูป / ดู 142 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓
( จำนวน 5 รูป / ดู 144 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
( จำนวน 5 รูป / ดู 139 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓
( จำนวน 5 รูป / ดู 152 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
( จำนวน 5 รูป / ดู 155 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓
( จำนวน 5 รูป / ดู 134 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓
( จำนวน 5 รูป / ดู 153 ครั้ง

 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com