นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ภาพกิจกรรม
แสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอรัปชั่น
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 11.00 น. นายนิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางในการปฏิบัติงานและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยืดถือและปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุ
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2565,00:00   อ่าน 213 ครั้ง
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com