นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ภาพกิจกรรม

ประชุมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕
( จำนวน 10 รูป / ดู 129 ครั้ง

ประชุมประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
( จำนวน 7 รูป / ดู 94 ครั้ง

 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com