นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ภาพกิจกรรม
ประชุมร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เป็นประธานในการประชุมร่างแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔ และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,09:42   อ่าน 369 ครั้ง
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com