นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ภาพกิจกรรม
การประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน มอบหมายให้นายอนันต์ ดือเระ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในการประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีประธานชุมชน โต๊ะอิหม่าม และ อสม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2564,09:57   อ่าน 214 ครั้ง
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com