นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าถ่ายเอกสารหลังจากหักส่วนลด 2% ประจำเด (14 เม.ย. 63 | อ่าน 138 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนสายไฮดรอลิก รถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 269 ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 139 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0190,416-45-0038 (14 เม.ย. 63 | อ่าน 135 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปริ้นเลเซอร์สีแผนที่แบ่งเขตเลือกตั้ง ขนาด A3 (14 เม.ย. 63 | อ่าน 134 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด (14 เม.ย. 63 | อ่าน 147 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 141 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 141 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 141 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (14 เม.ย. 63 | อ่าน 143 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการเลี้ยงรับรอง (14 เม.ย. 63 | อ่าน 141 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร (14 เม.ย. 63 | อ่าน 141 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุก 7 ล้อ ทะเบียน ปน 40-0239 (14 เม.ย. 63 | อ่าน 139 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (14 เม.ย. 63 | อ่าน 135 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 138 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) (14 เม.ย. 63 | อ่าน 136 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมพื้นรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๑๑๑๒ ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 142 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 136 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 138 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการขับเคลื่อนแผนชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 135 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 138 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com