นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) (14 เม.ย. 63 | อ่าน 112 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน น (14 เม.ย. 63 | อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปาตาตีมอ) (14 เม.ย. 63 | อ่าน 110 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนกระจกประตูหน้าข้างขวาของคนขับ รถยนต์กระบะ หมายเลขทะเ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 108 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม (14 เม.ย. 63 | อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 105 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าถ่ายเอกสารหลังจากหักส่วนลด 2% ประเดือ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 102 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 106 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ และจอรับภาพโปรเจคเตอร์ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 112 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 8722 ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 114 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 8722 ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 103 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายสะพายในโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 (14 เม.ย. 63 | อ่าน 117 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์กระบะ 4 ประตู กง 9307 (14 เม.ย. 63 | อ่าน 111 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 457-57-0149 (14 เม.ย. 63 | อ่าน 112 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 121 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) (14 เม.ย. 63 | อ่าน 120 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) หมายเลขคุรุภัณฑ์ 466-61-0055 (14 เม.ย. 63 | อ่าน 116 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดูดส้วม (14 เม.ย. 63 | อ่าน 117 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายพร้อมติดภายในเขตเทศบาล (14 เม.ย. 63 | อ่าน 118 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยานนอกและยางใน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 110 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com