นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (14 เม.ย. 63 | อ่าน 145 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 215 ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 141 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 140 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 146 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระจก) (14 เม.ย. 63 | อ่าน 144 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางในพร้อมติดสตรีมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5787 ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 147 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด (14 เม.ย. 63 | อ่าน 144 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (14 เม.ย. 63 | อ่าน 149 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (14 เม.ย. 63 | อ่าน 134 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองตะลุบัน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 145 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (14 เม.ย. 63 | อ่าน 139 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 142 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลแบบแขวน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 144 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า (14 เม.ย. 63 | อ่าน 143 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กุญแจ) (14 เม.ย. 63 | อ่าน 143 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องอ่านบัตร (Smart Card Reader) (14 เม.ย. 63 | อ่าน 153 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัล โครงการแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี จังหวัดปัตตานี ค (14 เม.ย. 63 | อ่าน 171 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บ 1107 ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 146 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 80-4229 ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 143 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2563 (14 เม.ย. 63 | อ่าน 137 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com