นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเวคลุค (14 เม.ย. 63 | อ่าน 118 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (14 เม.ย. 63 | อ่าน 111 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 110 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 99 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กง 9307 ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด (14 เม.ย. 63 | อ่าน 101 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบบรรจุทรายและเชือกฟาง (14 เม.ย. 63 | อ่าน 105 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4789 ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) (14 เม.ย. 63 | อ่าน 106 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหลอดไฟและกระจับไฟ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7166 ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 109 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลคำขวัญเทศบาล (14 เม.ย. 63 | อ่าน 112 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ขนาด 20 ลิตร (14 เม.ย. 63 | อ่าน 104 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุในการเลี้ยงรับรอง (14 เม.ย. 63 | อ่าน 99 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 102 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) (14 เม.ย. 63 | อ่าน 100 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือ ก (14 เม.ย. 63 | อ่าน 108 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบไฟเปลี่ยนกรองโซล่าและอะไหล่บางส่วนรถบรรทุก 6 ล้อ หมา (14 เม.ย. 63 | อ่าน 111 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนยางในพร้อมติดสตีมล้อหน้าด้านขวา รถบรรทุกขยะ หมายเลขท (14 เม.ย. 63 | อ่าน 100 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดก้านมะพร้าวแบบยาวและแบบสั้น) (14 เม.ย. 63 | อ่าน 106 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและไส้กรองพร้อมตรวจเช็ดระยะและระบบ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 110 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com