นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (14 เม.ย. 63 | อ่าน 147 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 148 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกรอบรูปพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 161 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร และค่าถ่ายเอกสารจากหักส่วนลด 2 % ประจำเดือน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 162 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานทองและผ้ารองพาน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 164 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน 466-51-0014,466-56-1001 (14 เม.ย. 63 | อ่าน 175 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) (14 เม.ย. 63 | อ่าน 155 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันไฮโดรอลิกและจารบีให้กับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-5787 (14 เม.ย. 63 | อ่าน 166 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศศูนย์บริการสาธารณสุข หมายเลขครุภัณฑ์ 451-57 (14 เม.ย. 63 | อ่าน 161 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าเวคลุค (14 เม.ย. 63 | อ่าน 161 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (14 เม.ย. 63 | อ่าน 152 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 150 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 141 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ 4 ประตู ทะเบียน กง 9307 ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 144 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด (14 เม.ย. 63 | อ่าน 141 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระสอบบรรจุทรายและเชือกฟาง (14 เม.ย. 63 | อ่าน 144 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4789 ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 148 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) (14 เม.ย. 63 | อ่าน 148 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนหลอดไฟและกระจับไฟ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7166 ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 146 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลคำขวัญเทศบาล (14 เม.ย. 63 | อ่าน 152 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com