นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ ปน 40-0246 (14 เม.ย. 63 | อ่าน 156 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กมข 433 (14 เม.ย. 63 | อ่าน 160 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหมายเลขทะเบียน ปน 80-5774 (14 เม.ย. 63 | อ่าน 155 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 152 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) (14 เม.ย. 63 | อ่าน 148 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา จ้างซ่อมบังโคลนหน้าและบังโคลนหลังและอะไหล่บางส่วนชำรุด รถบรร (14 เม.ย. 63 | อ่าน 162 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะในการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ ให้กับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน 80-4229 ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 149 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 147 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓) (14 เม.ย. 63 | อ่าน 154 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต็นท์ (โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓) (14 เม.ย. 63 | อ่าน 154 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 141 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่ รถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน 6099 ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 148 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขทะเบียน 466-59-0484 (14 เม.ย. 63 | อ่าน 143 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 150 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (ถุงมือยางสีดำสำหรับเก็บขยะ) (14 เม.ย. 63 | อ่าน 231 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลจิตอาสาบริการ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 144 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงดำและเข่งสานพลาสติกขนาดใหญ่ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 151 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค ๑๒๖ ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 154 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบด หมายเลขทะเบียน ถข ๑๐๑ ปน (14 เม.ย. 63 | อ่าน 153 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (14 เม.ย. 63 | อ่าน 148 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com