นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (15 ต.ค. 63 | อ่าน 185 ครั้ง)
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (15 ต.ค. 63 | อ่าน 164 ครั้ง)
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด (15 ต.ค. 63 | อ่าน 143 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและในเขต (14 ต.ค. 63 | อ่าน 154 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและในเขต (14 ต.ค. 63 | อ่าน 150 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและในเขต (14 ต.ค. 63 | อ่าน 158 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ศูนย์พัฒนาเด็กเ (14 ต.ค. 63 | อ่าน 192 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติหน้าที่ครูสอนศาสนาอิสลาม 2 คน (14 ต.ค. 63 | อ่าน 231 ครั้ง)
ประกาศผูชนะการเสนอราคา จ้างพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล รร.ท.1 ,รร.ท.2 และ รร.ท.6 (14 ต.ค. 63 | อ่าน 155 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการต้างเหมาบริการออกสำรวจข้อมูลแผนที่ภาษีภาคสนาม (12 ต.ค. 63 | อ่าน 169 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณหาด (12 ต.ค. 63 | อ่าน 146 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน (09 ต.ค. 63 | อ่าน 161 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน (08 ต.ค. 63 | อ่าน 139 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลเพื่อใช้ในโครงการจัดงานชักพระ (06 ต.ค. 63 | อ่าน 157 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารในโครงการจัดงานชักพระ ประจำปี 2563 (06 ต.ค. 63 | อ่าน 164 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) นม ยูเอชที รสจืด ขนาด 200 มิลลิกรัม ตรานมโรงเรียน เ (05 ต.ค. 63 | อ่าน 153 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด (02 ต.ค. 63 | อ่าน 180 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเ (30 ก.ย. 63 | อ่าน 144 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน (28 ก.ย. 63 | อ่าน 180 ครั้ง)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์แบบออลอินวันพร้อมโปร (28 ก.ย. 63 | อ่าน 182 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com