นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
021 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (29 พ.ค. 63 | อ่าน 229 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (28 พ.ค. 63 | อ่าน 193 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (27 พ.ค. 63 | อ่าน 201 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (26 พ.ค. 63 | อ่าน 191 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (25 พ.ค. 63 | อ่าน 192 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (24 พ.ค. 63 | อ่าน 179 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (23 พ.ค. 63 | อ่าน 186 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (22 พ.ค. 63 | อ่าน 181 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (21 พ.ค. 63 | อ่าน 188 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 (20 พ.ค. 63 | อ่าน 196 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com