นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
021 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (15 มี.ค. 66 | อ่าน 4 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 (15 ก.พ. 66 | อ่าน 16 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565 (15 ก.พ. 66 | อ่าน 16 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (25 ม.ค. 66 | อ่าน 32 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 (25 ม.ค. 66 | อ่าน 29 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 (15 ธ.ค. 65 | อ่าน 11 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2565 (03 ต.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (03 ต.ค. 65 | อ่าน 26 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2565 (03 ต.ค. 65 | อ่าน 24 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 (26 ก.ย. 65 | อ่าน 29 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (26 ก.ย. 65 | อ่าน 30 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 (26 ก.ย. 65 | อ่าน 31 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 (11 เม.ย. 65 | อ่าน 167 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (11 เม.ย. 65 | อ่าน 155 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 (11 เม.ย. 65 | อ่าน 150 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 (11 เม.ย. 65 | อ่าน 143 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 196 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 186 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 183 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 65 | อ่าน 165 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com