นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
023 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (07 ส.ค. 63 | อ่าน 156 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 (21 ก.ค. 63 | อ่าน 133 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤภาคม พ.ศ. 2563 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 148 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 133 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 133 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 147 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 145 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 155 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (29 พ.ค. 63 | อ่าน 160 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (28 พ.ค. 63 | อ่าน 128 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (27 พ.ค. 63 | อ่าน 130 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (26 พ.ค. 63 | อ่าน 125 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (25 พ.ค. 63 | อ่าน 125 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2562 (24 พ.ค. 63 | อ่าน 116 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (23 พ.ค. 63 | อ่าน 123 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 (22 พ.ค. 63 | อ่าน 122 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 (21 พ.ค. 63 | อ่าน 126 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561 (20 พ.ค. 63 | อ่าน 134 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com