นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
021 : สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 (20 เม.ย. 64 | อ่าน 251 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (09 มี.ค. 64 | อ่าน 232 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 (09 มี.ค. 64 | อ่าน 224 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 (22 ก.พ. 64 | อ่าน 213 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 (22 ก.พ. 64 | อ่าน 215 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 (04 พ.ย. 63 | อ่าน 216 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563 (08 ต.ค. 63 | อ่าน 222 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 (09 ก.ย. 63 | อ่าน 206 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (07 ส.ค. 63 | อ่าน 212 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 (21 ก.ค. 63 | อ่าน 192 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤภาคม พ.ศ. 2563 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 201 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 189 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 183 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 197 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 201 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 207 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562 (29 พ.ค. 63 | อ่าน 216 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 (28 พ.ค. 63 | อ่าน 181 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 (27 พ.ค. 63 | อ่าน 187 ครั้ง)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 (26 พ.ค. 63 | อ่าน 179 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com