นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอ (06 ส.ค. 63 | อ่าน 235 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (05 ส.ค. 63 | อ่าน 236 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบันเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2563 (30 ก.ค. 63 | อ่าน 182 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายผู้บริหาร (20 ก.ค. 63 | อ่าน 246 ครั้ง)
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (25 มิ.ย. 63 | อ่าน 484 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (18 มิ.ย. 63 | อ่าน 312 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) (15 มิ.ย. 63 | อ่าน 284 ครั้ง)
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (10 มิ.ย. 63 | อ่าน 285 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (05 มิ.ย. 63 | อ่าน 330 ครั้ง)
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนหลักทรัพย์ (04 มิ.ย. 63 | อ่าน 244 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com