นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความร่วมมือสนับสนุนภารกิจการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (11 พ.ย. 63 | อ่าน 250 ครั้ง)
ประกาศเตรียมความพร้อมรับผลกระทบที่อาจเกืดขึ้นจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน โคนี (พายุระดับ ๓) (11 พ.ย. 63 | อ่าน 217 ครั้ง)
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน (19 ต.ค. 63 | อ่าน 220 ครั้ง)
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่ (12 ต.ค. 63 | อ่าน 395 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ/เง (22 ก.ย. 63 | อ่าน 231 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การใช้คู่มือประชาชนเพื่อการแยกแยะอันตรายจากชุมชน (09 ก.ย. 63 | อ่าน 216 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่องขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การงดเบี้ยปรับ/เง (31 ส.ค. 63 | อ่าน 229 ครั้ง)
ประกาศเทศบาลเมืองตะลุบันเรียกประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2563 (26 ส.ค. 63 | อ่าน 199 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season 2 ต้านภัย CIVID-19 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรม (25 ส.ค. 63 | อ่าน 254 ครั้ง)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลที่มีความประสงค์เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเ (10 ส.ค. 63 | อ่าน 287 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com