นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (07 เม.ย. 64 | อ่าน 229 ครั้ง)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมา (25 มี.ค. 64 | อ่าน 232 ครั้ง)
ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือก (10 ก.พ. 64 | อ่าน 377 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (04 ก.พ. 64 | อ่าน 1090 ครั้ง)
ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศ (04 ก.พ. 64 | อ่าน 311 ครั้ง)
ประกาศผลการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองตะลุบัน (26 ม.ค. 64 | อ่าน 912 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (08 ม.ค. 64 | อ่าน 836 ครั้ง)
ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การคืนหนังสือสัญ (06 ม.ค. 64 | อ่าน 253 ครั้ง)
กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่า (17 ธ.ค. 63 | อ่าน 471 ครั้ง)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (09 ธ.ค. 63 | อ่าน 1443 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com