นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 
แลนด์มาร์คตะลุบัน2

แลนด์มาร์คตะลุบัน2

ป้องกันทุจริต

ป้องกันทุจริต

นโยบายงดรับ

นโยบายงดรับ

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ทีมบริหารและสมาชิก 1444

ทีมบริหารและสมาชิก 1444

ทีมบริหารและสมาชิก 1444

ทีมบริหารและสมาชิก 1444

Example Frame
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๑ ประจำปี ๒๕๖๖ (23 มี.ค. 66)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๖๖ (17 มี.ค. 66)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๙ ประจำปี ๒๕๖๖ (15 มี.ค. 66)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๖๖ (07 มี.ค. 66)
3 มีนาคม วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก (03 มี.ค. 66)
 
รายงานผลการดำเนินงานเทศบาลเมืองตะลุบัน
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหัตถการทางการแพทย์และวัสดุการแพทย์ ตามโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนตำบลตะลุบัน พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำผ้ากันเปื้อนพร้อมหมวกและกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน (say no to plastic bags) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหัตถการทางการแพทย์และวัสดุการแพทย์ ตามโครงการขลิบหนังหุ้มปปลายอวัยวะเพศชายในเด็กและเยาวชนตำบลตะลุบัน ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 66)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอก โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด งานจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล(ประจำรถขยะ) ตามถนนทุกสายในเขตเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 66)
 
จดหมายข่าว
 
     
เว็บบอร์ด
 หัวข้อ โพสโดย วันที่โพส
การรับสมัครพนักงาน ยะห์ 20 ม.ค. 66
การขอบ้านเลขที่ บังซัน 20 ม.ค. 66
แจ้งตาย 22 มี.ค. 65
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 09 มี.ค. 65
การเปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาน บังสุฟ 10 ส.ค. 64
เรืองป้องกันควบคุมโรคโควิคในชุมชนตำบลตะลุบัน เปาะนิตะลุบัน 27 ก.ค. 64
สอบถามเรื่องลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหน่อยค่ะ exoexo 19 เม.ย. 64
การแข่งขันกีฬาตกปลาสายบุรี ครั้งที่ 34 ainan 17 เม.ย. 64
 
ประกาศผลการลดพลังงาน
รายงานมาตรการประหยัดพลังงานของสำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปี พ.ศ.2564 (20 มิ.ย. 65)
 
รายงานการประชุมสภา
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (09 มี.ค. 66)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 (27 ม.ค. 66)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (15 พ.ย. 65)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (15 พ.ย. 65)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 (03 พ.ย. 65)
 
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๓ (11 พ.ย. 63)
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๖๓ (11 พ.ย. 63)
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองตะลุบัน เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๖ (11 พ.ย. 63)
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (09 มี.ค. 65)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย แล (11 มี.ค. 64)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย แล (11 มี.ค. 64)
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย แล (11 มี.ค. 64)
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปัตตานี (ก.ท.จ.ปัตตานี) เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี (11 มี.ค. 64)
 
 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(eGP)
จ้างทำป้ายไวนิล ใช้ในโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุอาหารสดและอาหารแห้งตามโครงการอาหารกลางวันระดับปฐมวัยถึงประถมศึกษาระหว่างวันที่ 5-9 ก.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุประกอบอาหารสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (02 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิดหาบหาม ครุภัณฑ์เลขที่ ๔๖๑-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (01 ก.ย. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างตรวจเช็คสภาพและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค ๒๑๕ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
จ้างปะยางในล้อหลังด้านซ้ายให้กับรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตค 269 ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
ซื้อยางรถยนต์พร้อมเปลี่ยน หมายเลขทะเบียน กจ ๖๘๘๕ ปน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ส.ค. 65) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
 

    มีนาคม 2566   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่พบข้อมูล
แบสำรวจความคิดเห็น
ความพึ่งพอใจของคุณต่อเว็บไซต์นี้ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
ดูผลโหวด
 


 

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 11/04/2020
ปรับปรุง 27/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 665271
Page Views 5756630
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com