นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
รายงานการประชุมสภา
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (09 มี.ค. 66 | อ่าน 91 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2565 (27 ม.ค. 66 | อ่าน 149 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2565 (15 พ.ย. 65 | อ่าน 135 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 (15 พ.ย. 65 | อ่าน 125 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565 (03 พ.ย. 65 | อ่าน 124 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 (01 พ.ย. 65 | อ่าน 109 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (19 ม.ค. 65 | อ่าน 441 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 (19 ม.ค. 65 | อ่าน 324 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 (19 ม.ค. 65 | อ่าน 435 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (19 ม.ค. 65 | อ่าน 296 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 (19 ม.ค. 65 | อ่าน 324 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2564 (19 ม.ค. 65 | อ่าน 304 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 คร้ังที่ 2/2563 (26 ส.ค. 64 | อ่าน 379 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2563 (26 ส.ค. 64 | อ่าน 384 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2/2563 (26 ส.ค. 64 | อ่าน 370 ครั้ง)
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยแรก/2563 (26 ส.ค. 64 | อ่าน 483 ครั้ง)
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com