นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ภาพกิจกรรม
การประชุมการสร้างวัฒธรรม No Gift Policy
เทศบาลเมืองตะลุบัน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์กรคุณธรรม และชับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
          วันนี้ (วันพุธ ที่ 22  เดือนกุมภาพันธ์ 2566) เวลา 09.30 น. เทศบาลเมืองตะลุบัน นำโดยนายนิติ นิเดหะ นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน พร้อมด้วยนายวีรพจน์ ไศลมานกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการ จำนวนทั้งสิ้น 29 .คน กล่าวแสดงเจตจำนงสุจริต และนโยบาย No Gift Policy ในการบริหารงานของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองตะลุบัน
          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมแสดงพลังเจตจำนงสุจริตและนโยบาย No Gift Policy และรับทราบแนวทาง Do & Don’t ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในเทศบาลเมืองตะลุบันมุ่งเน้นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และเพื่อประกาศตนเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของเทศบาลเมืองตะลุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ให้เป็นองค์กรคุณธรรม และมีผลการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่กำหนดต่อไป

โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 2566,14:09   อ่าน 107 ครั้ง
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com