นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.เทศบาลเมืองตะลุบัน จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณเขาสลินดงบายู เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้ง ช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษจากฝุ่นและหมอกควัน
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 2563,13:36   อ่าน 586 ครั้ง
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com