นายนิติ นิเดหะ
นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เบอร์โทรศัพท์ 081-9575574
ภาพกิจกรรม
ประชุมสภาสันติสุขตำบลตะลุบัน ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมปอง มั่นคง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองตะลุบัน เป็นประธานในการประชุมสภาสันติสุขตำบลตะลุบัน โดยมีผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ ๔๔๐๘ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนชุมชน และผู้นำศาสนา เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมกันแก้ปัญหาต่างๆ ของประชาชนในพื้นที่และให้สภาสันติสุขตำบลตะลุบันเป็นศูนย์กลางของชุมชนส่งเสริมผลักดันให้มีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนตามแนวทางสันติวิธี ด้วยการสร้างความเข้าใจและการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน ส่งเสริมและผลักดันให้ประชาชน และทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญของสภาสันติสุขตำบลตะลุบัน ณ ลานข้างเทศบาลเมืองตะลุบัน
โพสเมื่อ : 01 พ.ค. 2563,11:14   อ่าน 253 ครั้ง
 

สำนักงานเทศบาลเมืองตะลุบัน ถนนลูกเสือ ตำบลตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 94110
โทรศัพท์ 073-411015   l  โทรสาร 073-411015  l   อีเมลล์ :
talubun2019@gmail.com