ชื่อ - นามสกุล :นางมาลี วงศ์พรรณ
ตำแหน่ง :หัวหน้าสำนักปลัด
หน้าที่หลัก :เทศบาลเมืองตะลุบัน
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หัวหน้าส่วนราชการ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสำนักปลัด